11 schoolsites en 1 corporate site

Voor onze klant OSG Piter Jelles mochten we medio 2015 beginnen met het vernieuwen van haar corporate site en de sites voor alle vestigingen. Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap bestaande uit 11 scholen, die samen voor ongeveer 4200 leerlingen onderwijs verzorgen. We zijn gestart met het inventariseren van de communicatiebehoefte van alle vestigingen en het servicebureau. Op basis daarvan en onze ervaringen met de vorige websites voor Piter Jelles, hebben we een nieuw concept bedacht waarmee alle schoolsites een uniforme uitstraling hebben en toch hun eigen identiteit konden behouden.

Vrijheid en uniformiteit

12 websites van content voorzien is een flinke klus, daarom kan elke vestiging zelf haar website onderhouden middels een krachtig CMS. Om ervoor te zorgen dat de websites de uniforme stijl behouden, hebben we een uitgebreide rechtenstructuur ontwikkeld. Optimale vrijheid dus, terwijl de uniformiteit geborgd is.